چفت و بست استیل رگلاژی (4)

چفت و بست استیل معمولی (3)

چفت و بست گالوانیزه رگلاژی (15)

چفت و بست گالوانیزه معمولی (25)